องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
 


ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี


ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี
2024-06-25
2024-06-21
2024-06-18
2024-05-16
2024-05-06
2024-04-30
2024-04-29
2024-04-19
2024-04-18
2024-03-20