องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2564 [ 17 พ.ย. 2564 ]51
2 ขอรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ปี 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]48
3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]44
4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]43
5 รายงานความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]59