องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 [ 30 ธ.ค. 2563 ]95
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 14 ก.พ. 2563 ]97
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 1 ส.ค. 2562 ]125
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 19 ก.ค. 2562 ]96
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 [ 2 ก.ค. 2562 ]120
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 18 มิ.ย. 2562 ]99
7 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 17 ธ.ค. 2559 ]98
8 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 17 ธ.ค. 2559 ]96
9 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 17 ธ.ค. 2559 ]96
10 ขั้นตอนการจัดทำแผนสามปี [ 2 พ.ย. 2558 ]116
11 ขั้นตอนการจัดทำแผนสามปี [ 2 พ.ย. 2558 ]119
12 แผน 3 ปี [ 1 ก.ค. 2558 ]99
13 แผน 3 ปี [ 1 ก.ค. 2558 ]89
14 แผน 3 ปี [ 1 ก.ค. 2558 ]128
15 แผน 3 ปี [ 1 ก.ค. 2558 ]93
16 แผน 3 ปี [ 1 ก.ค. 2558 ]95
17 แผน 3 ปี [ 1 ก.ค. 2558 ]104
18 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 [ 22 มิ.ย. 2558 ]105