องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 [ 30 ธ.ค. 2563 ]60
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 14 ก.พ. 2563 ]62
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 1 ส.ค. 2562 ]72
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 19 ก.ค. 2562 ]58
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 [ 2 ก.ค. 2562 ]66
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 18 มิ.ย. 2562 ]61
7 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 17 ธ.ค. 2559 ]62
8 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 17 ธ.ค. 2559 ]61
9 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 17 ธ.ค. 2559 ]58
10 ขั้นตอนการจัดทำแผนสามปี [ 2 พ.ย. 2558 ]61
11 ขั้นตอนการจัดทำแผนสามปี [ 2 พ.ย. 2558 ]68
12 แผน 3 ปี [ 1 ก.ค. 2558 ]60
13 แผน 3 ปี [ 1 ก.ค. 2558 ]55
14 แผน 3 ปี [ 1 ก.ค. 2558 ]74
15 แผน 3 ปี [ 1 ก.ค. 2558 ]59
16 แผน 3 ปี [ 1 ก.ค. 2558 ]61
17 แผน 3 ปี [ 1 ก.ค. 2558 ]68
18 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 [ 22 มิ.ย. 2558 ]69