องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบ ปค.4 กองช่าง [ 10 ม.ค. 2563 ]177
2 รายงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบ ปค.4 สำนักงานปลัด [ 10 ม.ค. 2563 ]155
3 รายงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบ ปค.4 กองคลัง [ 10 ม.ค. 2563 ]180
4 รายงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบ ปค.4 กองสวัสดิการสังคม [ 10 ม.ค. 2563 ]228
5 รายงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบ ปค.4 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 10 ม.ค. 2563 ]216
6 รายงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบ ปค.5 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 10 ม.ค. 2563 ]197
7 รายงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบ ปค.5 สำนักงานปลัด [ 10 ม.ค. 2563 ]130
8 รายงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบ ปค.5 กองช่าง [ 10 ม.ค. 2563 ]144
9 รายงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบ ปค.5 กองคลัง [ 10 ม.ค. 2563 ]148
10 รายงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบ ปค.5 กองสวัสดิการสังคม [ 10 ม.ค. 2563 ]160
11 รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ.2561 [ 17 ม.ค. 2562 ]129
12 รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2561 (ปค.5) [ 17 ม.ค. 2562 ]135
13 ส่งรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 [ 28 ม.ค. 2559 ]117