องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบ ปค.4 กองช่าง [ 10 ม.ค. 2563 ]84
2 รายงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบ ปค.4 สำนักงานปลัด [ 10 ม.ค. 2563 ]75
3 รายงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบ ปค.4 กองคลัง [ 10 ม.ค. 2563 ]85
4 รายงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบ ปค.4 กองสวัสดิการสังคม [ 10 ม.ค. 2563 ]99
5 รายงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบ ปค.4 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 10 ม.ค. 2563 ]85
6 รายงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบ ปค.5 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 10 ม.ค. 2563 ]86
7 รายงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบ ปค.5 สำนักงานปลัด [ 10 ม.ค. 2563 ]64
8 รายงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบ ปค.5 กองช่าง [ 10 ม.ค. 2563 ]61
9 รายงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบ ปค.5 กองคลัง [ 10 ม.ค. 2563 ]74
10 รายงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบ ปค.5 กองสวัสดิการสังคม [ 10 ม.ค. 2563 ]75
11 รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ.2561 [ 17 ม.ค. 2562 ]71
12 รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2561 (ปค.5) [ 17 ม.ค. 2562 ]76
13 ส่งรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 [ 28 ม.ค. 2559 ]66