องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ6เดือน) [ 19 เม.ย. 2565 ]53
2 รายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 22 ก.พ. 2565 ]34
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]52
4 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]56
5 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 12 เม.ย. 2564 ]53
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]61
7 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี 63 ไตรมาส 4 [ 30 มิ.ย. 2563 ]63
8 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 63 รอบ 6 เดือน [ 17 เม.ย. 2563 ]63
9 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี 63 ไตรมาส 3 [ 31 มี.ค. 2563 ]61
10 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 62 [ 10 มี.ค. 2563 ]64
11 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี 63 ไตรมาส 2 [ 30 ธ.ค. 2562 ]68
12 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 62 [ 12 ต.ค. 2562 ]59
13 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี 63 ไตรมาส 1 [ 12 ต.ค. 2562 ]63
14 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี 62 ไตรมาส 4 [ 25 มิ.ย. 2562 ]60
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปี 62 ไตรมาส 2 [ 17 เม.ย. 2562 ]55
16 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี 62 ไตรมาส 3 [ 25 มี.ค. 2562 ]58
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปี 62 ไตรมาส 1 [ 21 ม.ค. 2562 ]60
18 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี 62 ไตรมาส 2 [ 25 ธ.ค. 2561 ]60
19 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 61 [ 10 ต.ค. 2561 ]60
20 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี 62 ไตรมาส 1 [ 10 ต.ค. 2561 ]66
 
หน้า 1|2