องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
กองการศึกษา

 
นางสาววาราดา เนื่องพงษ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 
 นางขวัญดาว  ทนกระโทก    นางสาวปวีณา หวังมวนกลาง
 ครู คศ.1    ผู้ดูแลเด็ก
     
  นางสาวเภาวพงา  ทวีกลาง  
  คนงานทั่วไป