องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยแล้ง) ประจำปี2563 (ขุดเจาะบ่อบาดาล)


2022-03-01
2021-07-06
2021-03-18
2021-02-22
2020-12-30
2020-10-31
2020-10-26
2020-09-30
2020-08-31
2020-07-03