องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
 


โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อจัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3


ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมแต่ละหมู่บ้าน
2022-03-01
2021-07-06
2021-03-18
2021-02-22
2020-12-30
2020-10-31
2020-10-26
2020-09-30
2020-08-31
2020-07-03