วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2561
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลพะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้อซื้ออาหารเสริม ( นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2561
ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.229-01 สายทางโนนประดู่ หมู่ที่ 1 - โกรกตาพลู ตำบลพะงาด
26  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงาน อบต.พะงาด (ห้องประชุมชั้น 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 87-3564 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง