วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2562
จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างร่วมงานบวงสรวงสักการะอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี2562(ค่าเช่าชุดตะเบงมานผู้รำบวงสรวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างร่วมงานบวงสรวงสักการะอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี2562(ค่าเช่าเสื้อผู้รำบวงสรวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 87-3564 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อส่งน้ำขยายเขตจ่ายน้ำประปาบ้านดอนพะงาด หมู่ 5 และบ้านแปะ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปะ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนประดู่ หมู่ 1 ( สองช่วง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง