วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 487-60-0301 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่(ขนาด 135-145) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 87-3564 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 003-55-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาดันปรับเกลี่ยหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในตำบลพะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 87-3564 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลพะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง