วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2563
เช่าเต็นท์โครงการแข่งขันกีฬา อบต. ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการวันท้องถิ่นไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารโครงการวันท้องถิ่นไทย ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
เช่าเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬา อบต. ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำสนามโครงการแข่งขันกีฬา อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อถ้วยและเสื้อกีฬาโครงการแข่งขันกีฬา อบต.พะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
เช่าเครื่องเสียงโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน 4914 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์กีฬาโครงการแข่งขันกีฬา อบต. พะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อเพื่อใช้ในสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง