วันที่
ชื่อเรื่อง
17  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ในการป้องกันโรคตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน 4914 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่น(ระบบประปา)คลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อโต๊ะรับประทานอาหารเด็กหน้าโฟเมก้าสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (covid-19)และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำเครื่องสักการะและพานพุ่มดอกไม้สดโครงการวันท้องถิ่นไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อค่าใช้จ่ายอื่นๆโครงการแข่งขันกีฬา อบต. ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง