วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2567
จ้างเหมาพาหนะในการเดินทางทัศนศึกษาเสริมประสบการณ์เรียนรู้เด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนมกราคม ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะงาด(เดือนกุมภาพันธ์2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนมกราคม ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก)พร้อมปรับเกลี่ยด้วยรถแทร็กเตอร์ฟาร์ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะงาด(เดือนมกราคม2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาเช่าชุดพร้อมแต่งหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง