วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฎิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ซื้อกรวดกรอง-ทรายกรองน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านดอนพะงาด หมู่ 5 ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงวางท่อระบายน้ำและถนนชำรุด ภายในตำบลพะงาด องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง