วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการการจัดงานวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนประดู่ หมู่1 (2ช่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
1  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่น (คลอรีน ระบบประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.พะงาด(ประจำเดือนสิงหาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมหลังคา ฝ้า เพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
จัดซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
21  ก.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 229-0014 สายบ้านใหม่-บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)