วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดปฏิบัติงาน อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างเหมาเติมน้ำยาถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างเหมาพาหนะในการเดินทางโครงการทัศนศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมฝาบ่อพักรางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายเลียบลำห้วยโกรกขี้หนู หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง