วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมตลิ่งถนนฝั่งคลองหญ้าคา บ้านหนองไอ้เผือก หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลพะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองขมิ้น บ้านโนนประดู่ หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป พร้อมน้ำยางรองพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.229-0002 สายสังเวียนไก่ บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้าง 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะงาด(เดือนมิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.229-0002 สายสังเวียนไก่ บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้าง 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
26  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนพฤษภาคม ภาคเรียนที่ 1-2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง